HOME          FÖRETAGET          TJÄNSTER          KONTAKTER  

  Senaste Nytt

  • Sidan är under utveckling och kommer senare att utökas

Läs Mer senare

  • Här kommer vi att annonsera nyheter och annat intresant

Läs Mer senare

   Vi arbetar primärt med följande moment:

 

 

 

·         Information

      (Data Warehouse – kunddatalager)

 

·          Strategisk och taktisk Affärsanalys (BI)

      

·          Kundskap

      (Kundidentifiering, kundförståelse och kunddifferentiering, analytisk CRM)

·          Kundanpassning

      (paketering, samt aktivitets- och kampanjplanering)

·          Kunddialog

        (hur vi kundanpassar dialogen och vilka kanaler vi använder)

·          Kundprogram

      (olika former av bonus och förmånsprogram)

·          Uppföljning

      (paketering, aktiviteter, kampanjer och kunddialog)

 

  CONTACTs

 

Vi arbetar med konsulting inom Datalager, Data Warehouse för strategiskt och taktiskt affärsstöd Kundfokusering, CRM 

 

Utveckling av arkitektur, infrastruktur, processer och metoder vid införande av Datalager.

 

Utveckling av arkitektur och processer för individualisering, kanalintegration, kundprogram, uppföljning och analys.

 

Adress:         Litsbyvägen 59,

                    187 46 Täby

Telefon:       08-768 1360

e-post:         information@contacts.se

Copyright ® 2005 contacts.se   Hem     Företaget         Tjänster        Kontakter
 CONTACTS