HOME          FÖRETAGET          TJÄNSTER          KONTAKTER  

  Senaste Nytt

  • Sidan är under utveckling och kommer senare att utökas

Läs Mer senare

  • Här kommer vi att annonsera nyheter och annat intresant

Läs Mer senare

   Vi arbetar primärt med följande moment:

 

 

 

·         Information

      (Data Warehouse – kunddatalager)

·          Kundskap

      (Kundidentifiering, kundförståelse och kunddifferentiering, analytisk CRM)

·          Kundanpassning

      (paketering, samt aktivitets- och kampanjplanering)

·          Kunddialog

        (hur vi kundanpassar dialogen och vilka kanaler vi använder)

·          Kundprogram

      (olika former av bonus och förmånsprogram)

·          Uppföljning

      (paketering, aktiviteter, kampanjer och kunddialog)

 

  CONTACTs

 

Vi arbetar med konsulting inom Kundfokusering, CRM och Datalager för strategiskt och taktiskt affärsstöd, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring.

 

Utveckling av arkitektur, infrastruktur, processer och metoder vid införande av Datalager.

 

Utveckling av arkitektur och processer för individualisering, kanalintegration, kundprogram, uppföljning och analys.

 

Adress:         Litsbyvägen 59,

                    187 46 Täby

Telefon:       08-768 1360

e-post:         information@contacts.se

Copyright ® 2005 contacts.se Hem     Företaget         Tjänster        Kontakter
 CONTACTS